له ژونده مو زړه تور شو

له ژونده مو زړه تور شو

له ژونده مو زړه تور شو،
دغه تنکی ځوان احسان الله کاکړ يې نن مازیګر په زابل کې شهید کړ.
پرون مو د نقیب مسید پر وژنه ویر کاوه، هغه زخمونه لا تازه وو، چې دلته يې بله ځواني ونړوله.
د کابل و پېښور قاتل یو دی، د زابل او کویټې مقتول یو دی!
“دلته هم زه مرم، هلته هم زه مرم”
زیارمل افغان